Kotyora - Κοτύωρα - Ordu

ayios nikolaos ordu elia

School, Agios Nikolaos. 1903. Source

psomeiados ordu elia

Psomeiadios school, Ordu 1903. Source

Ypapante ordu

 The Church of Hypapante (Tr: Taşbaşı kilisesi). Source   Read more

 The Church of Hypapante (Tr: Taşbaşı kilisesi). Source  Read more

 

Related Articles

Churches and Monasteries of Pontus

Anatolia College, Merzifon

Amisos (Gr: Samsunta, Tr: Samsun)