Παροιμίες #4

Όνταν θα νεγκάζω το στόμα μ', νεγκάζω τα χέρια μ'...

Την έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε όταν αντί να πούμε σε κάποιον να κάνει κάτι για μας (και νεγκάζουμε το στόμαν εμούν) το κάνουμε με τα χέρια μας και τελειώνουμε ( νεγκάζουμε τα χέρια μουν και εφτάμε τη δουλείαν εμουν..)

 Ο Θεόν δί το τέρτ', άμα δι και το τερμάν" διαφορετικά τι θα κάναμε...
 


 
Τάξον τον παλλαλόν να σέρετε
 


Το έξυπνον πουλίν α σο μυτίν πιάσσκεται.

 Τον άρκον όντες είπαν ατόν "χόρεψον", εσκώθεν κι εχάλασεν τ' ορμάν

 Ποίος 'κ εςς αχούλ, εςς ποδάρια.

 Σο καρφίν απάν πολλά κι κάθεσαι, με το ψέμαν πολλά κι πάς.

 


 

Μωρόν κί ειχαμε και εταντάνιζαμε τον γέρον....

 πολα ψυλα πα μητερης τρωνεσε τα καρταλε....

 


 

Που κι τερεί όντες κάθεται , θαυμάεται όντες σκούται

Αυτός που δεν κοιτάει όταν κάθεται , θαυμάζει όταν σηκώνεται

 


 

Τη τζίμπρη τον βίον ο χαραμης τρώει ατο.

 by pont

 


 

Kρυφώς, ποππάς 'κι λειτουργά!
Σαν να λέμε "ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον"!

by santetsa

 


 
Εργατιών καγάνε κλέφτ

by sarnits

 


 
Θεε μ΄σέσον μελ να τρων οι κουτουρεμέν.

by pont


 Η νύφε εκάτσεν σο άλογον και είπεν για κισμέτ

by koumouslis

 


 
Αν στέκ' τ'αλογού το ουδάρ, θα στέκ' και εκείνος

by koumouslis


 Πατέρα εύρα έναν σκεπάρ
Μέρ έν?
Εχάσα το.

by koumouslis

 


 


Τον λύκον τραυαγγέλιζαν, και ατος έλεεν: τη ποππά τα αρνία μέρ βόσκουνταν;

by koumouslis 

 


 

Πολλά μη τρέεις εφτάντς τον διάβολον
πολλά οπίς μη απομέντς εφτάντσε ο διάβολον

by koumouslis


 Τον γάιδαρον ποι λαλεί τα πορδία τ' πα θα αφουκράται

by koumouslis

Related Articles

Παροιμίες #3

Παροιμίες #2

Παροιμίες #1