Παροιμίες #1

Το τσούλ εκρέμσεν σο νερόν

(Έριξε το πανί στο νερό)
 
Την παροιμία αυτή τη χρησιμοποιούμε συνήθως για κορίτσια, για να δηλώσουμε ότι έχουν αποθρασυνθεί τελείως και χωρίς να ντρέπονται κάνουν ανηθικά πράγματα
 
 

 
Την κάταν είπαν ατέν το σκατό σ' βοτάνι εν
και ατέ εκλώστεν και ετσίλιαξεν ατό
κανείς να μην παίρ ατό... 
 
 

 
Ο αχουλούς ους να ενούνιζεν
ο ζαντός επέρασεν το ποτάμ 
 
 

 
Σκατόν η νύφε, πορδαλά η πεθερά. 
 
 

 
Ο κωφόν εγάμεσεν τον παλαλόν. 
 
 

 

Ο πεντικόν σο τρυπίν ατ κ'εχόρνεν, το τσικούτον πα κουβάλνεν απ οπίς
 

 


 

 
Α σο τουλότον το ποτάμ θα φάγασαι
 
 

 
 
Τα ποδάρεα τς σο σκατόν
το μυτίν ατς σον ουρανόν
 
 

 
Άπο 'φκα κες χαντσεύ
 
 

 
 
Εσέν κορτσόπον λέγ' ατό και εσύ νυφόπον άκσον

 


 

Φωλέαν ποιος κι έχτισεν, οσπιτ' ποιος κι εποίκεν και κορίτσ' ποιος κι επάντρεψεν α σα τέρτια χαπάρ' κι εχ'
By Promitheas

 Με τα νύχια σ' θα τσαφίεσαι.
By Promitheas

 Εκυλίεν το πιθάρ, και εύρεν το πώμαν
By Promitheas

 Η ΦΤΕΙΡΑ ΕΧΟΡΤΑΣΕΝ ΚΑΙ ΕΞΕΒΕΝ ΣΗΝ ΓΙΑΚΑ!!!!
(φτείρα=ψείρα)
By santetsa

 Ο γάιδαρον σο ρασίν ψοφά και η ζεμία σ οσπίτ κείτε
By koumouslis

 Si xoras to allogon pien peven , agligora kateven...
By Antiope 

  i horas so spit, to koritzis mi kimis to pedis mi fayis
By imera

 


 
Ti horas to fertz se to fayin ..ya kerte ya arga erte....
By Antiope

 o skilon nto mathan eukola ki apomathan
By sarnits

 Βερεσεν κρασιν πι πιν, δυο φορας μεθυ.
By pont

 


Άμον την κάταμ απάν ση ραχίαν κι ρουζ.

 


Που κι νουνίζ όταν καθεται
θαμάσκεται όταν σκούται.

Related Articles

Παροιμίες #4

Παροιμίες #3

Παροιμίες #2