Σεβνταλίδικα 21

Aυκα σο πεγάδ' έστεκεν είπα έλ' ας φιλώ σεν
ατέ εκλώστεν και είπε με άλλο μη στέκς καιρός έν

by Peri

 


 
Σα ράσια ράσια λάσκουμαι σύντροφος το μαχαίρι μ'
άρμα φυσέκια πίσταυρα και το ρεβόλ σο σέρι μ'

έμορφος είσαι έμορφος ομοίασες την μάνα σ'
τσαλούμε να εφτάς κι εγροικάς κρίμα σην εμορφάδας

Αν ελέπς με σο όρομα ς πουλί μ' σαβανωμένον
εγροίκα πως επέθανα η κάρδεα μ' έν καμμένον

αγάπα κόρ' αγάπα κόρ' πασκείμ εν με παράδες
χάρτσον και τα φιλέματας ση χώρας τη γιοσμάδες

by Koumouslis

 


 
Aρνίμ το γράμμαν ντ' έστειλες κι επορώ να δεβάζω,
και τη γερά ντο ένοιξες εγώ πως να βαστάζω

θεέμ γιατί κι' εποίνες με, τη ουρανί πουλόπον,
αμον νερό τη παρχαρί, επέμνα σ' έναν τόπο

by Peri

 


 
ΕΔΕΚΕΝ ΑΤΕ Η ΜΑΝΑΤΣ ΣΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΝΤΟ ΕΘΕΛΝΕ...
ΑΧ ΚΑΙ ΣΤ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟ ΜΟΥ ΤΟ ΑΨΙΜΟΝ ΕΠΕΜΝΕ...


ΕΧ ΚΑΙ Ε ΣΕΒΝΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΙΟΤΟΝ ΕΓΩ ΤΙΔΕΝ Κ ΘΕΛΝΑ...
ΠΑΡΑΔΕΣ ΚΑΤ Θ ΕΥΡΙΟΥΣΑΝ Θ ΕΣΤΕΛΝΑ Κ ΠΕΡΝΑ...

by Piperos19

 


 
ΕΔΕΚΕΝ ΑΤΕ Η ΜΑΝΑΤΣ ΣΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΝΤΟ ΕΘΕΛΝΕ...
ΑΧ ΚΑΙ ΣΤ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟ ΜΟΥ ΤΟ ΑΨΙΜΟΝ ΕΠΕΜΝΕ...


ΕΧ ΚΑΙ Ε ΣΕΒΝΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΙΟΤΟΝ ΕΓΩ ΤΙΔΕΝ Κ ΘΕΛΝΑ...
ΠΑΡΑΔΕΣ ΚΑΤ Θ ΕΥΡΙΟΥΣΑΝ Θ ΕΣΤΕΛΝΑ Κ ΠΕΡΝΑ...

by Piperos19

 


 
LELEVO TA STORMOSHILAS ONTAS XAMOGELOUNE
THA EXOUME FILO ATA ASO THEON FOYOUME

SA SHILYA ERSH TO GIATRIKON POULIN THA FARMAKOUME
GIA DOMA ENA FILEMAN AS LAROUN ME KAI SKOUME

ENAN POULIN THA ENOUME SA SHILYAS THA KONEVO
THA FILO MIA DEFTERON KAI THE FILO KAI FEVGO

E KARDIAM E TSOUROUEPSEN E ENTON DIO AVLAKIA
AS ENAN TREXNE TA EMATAM AS ALON TA FARMAKIA

ABOUTO TERMON E KARDYA DO ERSH TI DEN KI LEI
TA SHILYAM LEGNE KAI YELOUN KAI ATO APOPES KLEI

by Zandos pontios

 


 
Μη λέτε με για βάσανα
μη λέτε με για πόνια
εγώ σην ζωή μ' έζησα
μαύρα και άχαρα χρόνια...

by Karslou

 


 

 Εφίλεσα σε ερρώστεσα φίλ με για να λαρούμαι
μ'αφήντς την κάρδιας άφραγον αρνί μ' θα παλαλούμαι

by Koumouslis

 


 
Το φίλεμαν τηδέν πα κι εν
σπογγίεις ατό και χάται
το δάξιμον καλλίον εν
σιχνόν και άλλο κι χάται....

by Karslou

 


 
Έναν και μαναχόν είσαι και τίναν θα κανείσε
σο φίλεμα μ΄μαρένεσαι σο δάξιμο μ΄τελείσε..

by Koumouslis

 

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2