Σεβνταλίδικα #3

ΠΕΕΙ ΜΕ ΚΑΡΔΟΠΟ Μ ΝΤ ΕΠΑΘΕΣ
ΠΕΕΙ Μ ΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣ ΕΞΕΡΩ
ΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ Σ
ΝΑ ΨΑΛΑΦΩ ΚΑΙ ΦΕΡΩ.

ΡΙΖΑ Μ Τ ΟΜΟΥΤΙΑ Μ ΝΤ ΕΚΟΨΑ
ΑΤΩΡΑ ΠΥΚΝΟΔΕΝΩ
ΑΠΑΝ ΣΗ ΣΤΡΑΤΑ Σ ΚΑΘΟΥΜΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΑΝΑΜΕΝΩ.

ΝΑΙ ΚΛΕΦΤΡΟΠΟΥΛ ΑΣΧΩΡΕΤΟΝ
ΝΑΙ ΚΛΕΦΤΡΙΑΣ ΘΕΓΑΤΕΡΑ
ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟ Μ ΕΣΟΕΨΕΣ
ΚΙ ΕΓΩ ΧΑΠΑΡ ΚΙ ΕΠΑΙΡΑ...

 


 

ΠΕΕΙ ΜΕ ΚΑΡΔΟΠΟ Μ ΝΤ ΕΠΑΘΕΣ
ΠΕΕΙ Μ ΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣ ΕΞΕΡΩ
ΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ Σ
ΝΑ ΨΑΛΑΦΩ ΚΑΙ ΦΕΡΩ.

ΡΙΖΑ Μ Τ ΟΜΟΥΤΙΑ Μ ΝΤ ΕΚΟΨΑ
ΑΤΩΡΑ ΠΥΚΝΟΔΕΝΩ
ΑΠΑΝ ΣΗ ΣΤΡΑΤΑ Σ ΚΑΘΟΥΜΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΑΝΑΜΕΝΩ.

ΝΑΙ ΚΛΕΦΤΡΟΠΟΥΛ ΑΣΧΩΡΕΤΟΝ
ΝΑΙ ΚΛΕΦΤΡΙΑΣ ΘΕΓΑΤΕΡΑ
ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟ Μ ΕΣΟΕΨΕΣ
ΚΙ ΕΓΩ ΧΑΠΑΡ ΚΙ ΕΠΑΙΡΑ...

 


 

ΠΟΤΑΜΙ ΑΓΕΦΥΡΟΤΟΝ
ΤΑ ΔΥΑΚΡΟΠΑ Μ ΕΕΝΤΑΝ
ΚΑΙ ΑΠΕΣ ΣΗΝ ΨΗ Μ ΝΤΟ ΚΟΙΝΤΑΝΑΙ
Σ ΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΥΝ ΚΙ ΦΑΙΝΤΑΝ!!

ΔΑΚΡΙΑ, ΑΠΟΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΧΤΑΡ
ΚΙ ΕΝΑΝ ΜΑΥΡΟΝ ΚΑΡΔΙΑΝ
ΑΛΛΟ ΤΗΔΕΝ Κ ΕΠΕΜΝΑΙ ΜΕ
Α Σ ΕΓΑΠΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑΝ!

ΤΑ ΤΕΡΤΙΑ ΦΙΛ ΕΕΝΤΑΝΑΙ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΟΙ ΤΑ ΠΟΝΙΑ Μ
ΑΕΤΣ ΕΓΡΑΣΤΑ ΑΠΑΝ ΣΗ ΓΗΝ
ΚΑΙ ΕΔΕΒΑΝΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ!

 


 

Κρασίν εκράτνα και έπινα είπα κόρη σην υείας
ατέ εκλώστεν και είπε με φαρμάκια σην καρδία σ'

Το παραθύρι σ' άνοιξον και άκ'σον την τραγωδία μ'
εστά και τέρεν το φαρμάκ πως τρέχ ασ΄ν καρδία μ'

Η ξενιτειά κι ο θάνατον η πίκρα και η εγάπη
σα τρία ευρέθεν γιατρικό και σην εγάπ φαρμάκι

Άνοιξης τραντάφυλλον παρχαρί μανουσάκι
μίαν εγάπη σ' έν γλυκύν και μια εν φαρμάκι

Πουλί μ' εσύ άν αποθάντς εγώ φαρμάκ θα παίρω
τρανόν θα έν η καμονή σ' πώς θα σύρα κι εξέρω...

 


 

ΕΔΙΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΧΑΘΑΝΕ
ΗΜΕΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΩΣ ΚΙ ΕΥΡΑ ΕΓΩ
ΝΑ ΧΑΝ Τ ΕΜΑ ΤΑ ΠΟΝΙΑ

ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΝΤ ΕΤΥΡΡΙΑΝΤΣΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΨΗ Μ ΘΑ ΓΟΥΡΤΑΡΕΥΩ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΤΣΙΑΔΑΣ ΝΤ ΕΚΟΨΕΣ
ΑΤΩΡΑ ΘΑ ΣΕΡΕΥΩ

ΤΑΦΙΝ ΕΕΝΤΟΝ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤ
ΚΑΙ ΧΩΜΑΝ ΤΟ ΓΙΕΡΓΑΝ ΙΜ
ΟΛΕΝ ΝΤΟ ΕΙΧΑ ΤΗ ΖΩΗΝ
ΕΠΑΙΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝ ΙΜ

 


 

Η τραγωδία ντο είπες έτον πολλά τσαΐπκον
παρακαλώ εσέν Καρσλού πέει έναν κι άλλο αΐκον

Να ποδεδίζω σε Καρσλού εσέναν να λελέβω
την ώρα ντο κι ακούω σε κάθουμαι κα και κλαίγω

Ατα τα τραγωδίας 'ίς άνθρωπον παλάλωνε
παρηγορεύνε τοι πεκιάρτς τα κορτσόπα κομπώνε

 


 

ΘΕΕ Μ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΥ ΨΗΛΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝ ΤΕΡΕΙΣ ΜΑΣ
ΤΡΑΝΑ ΤΕΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΑ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ! ΑΛΛΟ ΜΗ ΔΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΕΤΣ ΕΘΕΛΝΕΝ Η ΖΩΗ
ΝΑ ΔΕΙ ΜΟΝΟ ΠΟΝΙΑ
ΑΕΤΣ ΕΠΛΑΣΤΑ ΑΠΑΝ ΣΗ ΓΗΝ
ΚΑΙ ΕΔΙΑΒΑΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ

ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΨΥΟΠΟ Μ ΜΗ ΠΟΝΕΙΣ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΜΗ ΜΑΤΟΥΣΑΙ
ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΑ ΘΑ ΛΑΡΟΥΣΑΙ..

 


 

ΘΕΕ Μ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΥ ΨΗΛΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝ ΤΕΡΕΙΣ ΜΑΣ
ΤΡΑΝΑ ΤΕΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΑ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ! ΑΛΛΟ ΜΗ ΔΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΕΤΣ ΕΘΕΛΝΕΝ Η ΖΩΗ
ΝΑ ΔΕΙ ΜΟΝΟ ΠΟΝΙΑ
ΑΕΤΣ ΕΠΛΑΣΤΑ ΑΠΑΝ ΣΗ ΓΗΝ
ΚΑΙ ΕΔΙΑΒΑΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ

ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΨΥΟΠΟ Μ ΜΗ ΠΟΝΕΙΣ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΜΗ ΜΑΤΟΥΣΑΙ
ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΑ ΘΑ ΛΑΡΟΥΣΑΙ..

 


 

ΘΕΕ Μ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΥ ΨΗΛΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝ ΤΕΡΕΙΣ ΜΑΣ
ΤΡΑΝΑ ΤΕΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΑ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ! ΑΛΛΟ ΜΗ ΔΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΕΤΣ ΕΘΕΛΝΕΝ Η ΖΩΗ
ΝΑ ΔΕΙ ΜΟΝΟ ΠΟΝΙΑ
ΑΕΤΣ ΕΠΛΑΣΤΑ ΑΠΑΝ ΣΗ ΓΗΝ
ΚΑΙ ΕΔΙΑΒΑΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ

ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΨΥΟΠΟ Μ ΜΗ ΠΟΝΕΙΣ
ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΜΗ ΜΑΤΟΥΣΑΙ
ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΑ ΘΑ ΛΑΡΟΥΣΑΙ..

 


 

Ανάθεμα σε νε κουτσή ανάθεμα το σόι σ'
έκαψεν και εμάντζε με τπ τσιλβελίν το πόι σ'

Πυκνά πυκνά ξυρίουμαι τέαμ θα εμορφύνω
με τα μαχαίρε σπάουμαι εγώ εσέν κι αφήνω

Ανάθεμα την μάνα σου την τσούνα τη εβραίισα
κι εφέκε με να χαίρουμαι και με τ' εσέν την νέισα

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #2

Σεβνταλίδικα #1