Σεβνταλίδικα 18

Η ΣΕΒΝΤΑ ΝΑ ΕΠΟΥΛΕΙΟΥΤΟΝ ΕΓΩ ΤΙΔΕΝ Κ ΕΘΕΛΝΑ...
ΠΑΡΑΔΕΣ ΚΑΤ ΘΕΥΡΙΟΥΣΑΝ Θ ΕΓΟΡΑΖΑ Κ ΕΠΕΡΝΑ...

By piperos19

 


 
ΑΝΑΘΕΜΑ Κ ΤΟ ΡΑΚΥΝ ΑΣ ΟΛΙΟΝ ΤΟ ΚΑΛΙΟΝ....
ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΜΙΑ ΕΙΝ ΠΟΛΛΑ ΤΥΜΨΟΝ ΟΚΑΝ ΟΛΙΓΟΝ


ΕΓΑΠΗ ΕΙΧΑ Κ ΧΑΣΑΤΟ ΑΡ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΛΗΑΜ.....
ΣΕ ΞΕΝΑ ΣΕΡΑ ΕΛΕΠΑ ΤΟ Κ ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΜ...

By piperos19

 


 
ΑΝΑΘΕΜΑ Κ ΤΟ ΡΑΚΥΝ ΑΣ ΟΛΙΟΝ ΤΟ ΚΑΛΙΟΝ....
ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΜΙΑ ΕΙΝ ΠΟΛΛΑ ΤΥΜΨΟΝ ΟΚΑΝ ΟΛΙΓΟΝ


ΕΓΑΠΗ ΕΙΧΑ Κ ΧΑΣΑΤΟ ΑΡ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΛΗΑΜ.....
ΣΕ ΞΕΝΑ ΣΕΡΑ ΕΛΕΠΑ ΤΟ Κ ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΜ...

By piperos19

 


 
ΤΡΑΓΩΔΕΣΑ ΤΡΑΓΩΔΕΣΑ ΕΚΟΠΕΝ Η ΛΑΛΙΑΜ...
ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ ΠΕΕΙ ΜΑ ΤΟ ΜΗ ΤΡΩΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΜ...

By piperos19

 Σην εκκλησιαν οντεσ πασ κλωστ τερεν τα ταφιαν...
σον κοσμο εν κ θανατος κρουει κ σα ξενα ψυα...

By piperos19

 ΙΝΑΣ ΜΑΝΑ ΕΓΕΝΕΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ Κ ΕΣΕΝΑ...
ΗΛΙΟΣ ΜΑΡΕΝ ΤΑ ΑΜΑΡΝΑΤΑ ΕΣΥ ΜΑΡΕΝΤΣ ΕΜΕΝΑ...

ΠΟΛΛΑ ΕΣΑΝ ΕΣΕΡΕΨΕΝ ΤΥΡΑΝΤΣΕΣ ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟΜ...
Θ ΕΡΧΟΥΜΕΝ Κ ΧΟΥΛΕΝΩΣΕ ΤΟ ΒΡΑΔΟΝ ΣΟ ΚΡΕΒΑΤΟΠΟΣ...

By piperos19

 


 
ΝΑ ΕΙΧΑ ΥΓΕΙΑ Κ ΠΑΡΑΝ Κ ΦΙΛΤΣ ΑΜΟΝ ΕΣΕΝΗ...
Θ ΕΧΑΙΡΟΥΜΕ Κ ΛΑΣΚΟΥΜΕ Σ ΟΛΙΟΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ...

By piperos19

 Φορηστε ατεν σκεπαστε ατεν κ μεις αγλιγορουμε...
το σπιτνατς κενουργοχτιστον απες πα κ εχορουμε...

Εννεα εγαπς εγαπεσα κ μετεσενα δεκα...
Εσενα οντεσ εγαπεσα τ αλλα τ εννεα εφεκα...

By piperos19

 


 
ΕΣΥ ΑΠΑΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΟΝ ΕΓΩ ΑΠΑΔΑ ΑΣ ΜΑΤΟΥΜΕ...
ΣΥΡΟΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΣ ΣΕΒΝΤΑΣ ΕΓΩ ΑΣ ΠΑΛΑΛΟΥΜΕ...

By piperos19

 


 

ΤΑ ΕΜΟΡΦΑ ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΠΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΨΥΜ ΚΙ ΧΑΝΩ....
ΑΠΕΣ ΣΤ ΕΜΟΡΦΑ ΘΑΨΤΕ ΜΕ ΑΡ ΟΝΤΕΣ ΑΠΟΘΑΝΩ.....

By piperos19

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2