Σεβνταλίδικα 13

Κορτσόπσν φόρ' κι' ανάλλαξον κι' άμε σην Παναγίαν
σ' ορμάν θα ανταμώνωμε, φιλούμες άλλο μίαν.

Χαντζούκα μ' γιά χαμέλενον, Καμμένα μ' κα ελάτεν
φογούμαι το μικρόν τ' αρνί μ' σην δύσαν να μη χάται.

Χαντζούκα μ' τα ελατόκλαδα σ' κρύφνε την Παναγίαν
κρύφτνε την κόρην π' αγαπώ, και καϊγνε την καρδία μ'

Ύπνε έπαρ τ' ομάτοπα μ' ολίγον ν' ανασπάλω
άλλο τακάτ' κ' επέμνε με, να ζώ ‘κι θέλω άλλο

By Perikas

 


 

Καρδίαν, ψύν και δύναμιν, ούλια εσέν' εδώκα
και την χαράν κ επέντεσα σ' όσα πόρτας εντόκα

Ζωή όντ' είχα εδώκ' άτο σα πόνια σ' και σά δάκρας
ντό ειν α σην χαράς πολλά και πλέα α σα μουράτα σ'

Άν αποθάνω εσύ, μη κλαϊς και μη μοιρολογάς με
ζωντανόν μόνον τζίξο με και μη κακολογάς με

Δύναμιν δόσ' μ εσύ Θεέ, χαράν δόσ' σο καρδόπο μ'
εγώ πολλά επόνεσα, μη γονατίεις το ψόπο μ'

By Periklas

 


 

Τα δακρά μ' ρούζνε σο ποτήρ' ντο πίνω για τ' αρνόπο μ'
φαρμάκ' γίνεται το ρακίν και φαρμακών' το ψόπο μ'

Ράσια και ρασοκέφαλα σα λίβα απές κρυμμένα
ανοίξ'τεν σεβταλή ταφίν και θαψέστεν εμέναν

Ισκιά τ εσόν εγώ είμαι, εσύ, τ' εμόν ο ήλεν
τ' ομμάτια σ' τα παντέμορφα τ' εμόν ο Ταραήλεν

Πάντα το γέλος κ' ν' χαρά, τα δάκρα κ' είναι πόνια
είν' γέλτα ντο σκοτώνε ψήν, δάκρα ντο δίγνε χρόνια

By Periklas

 


 
Τα τέρτια άγρια κύματα
απάν σ' εσέν εντούναν
καρδόπο μ' ακυβέρνητον
ση ζωής τη φουρτούναν!

By karslou (αφιερωμένο στον koumousli)

 


 

Η Σουμελά η Παναγιά έχει μακρέα σκάλας,
Και τ' εμόν το μικρόν τ' αρνίν έχει μακρέα τσάμιας

Θα έρχουμαι θα κάθουμαι σόν τόπο ντο κοιμάσαι,
θα παίρω σε σ' εγκάλιοπο μ', γλυκέα να κοιμάσαι

Μαύρα είναι τ' ομμάτοπα σ', μαύρα είναι τ' οφρύδια σ',
Και φίλεμαν ‘κ' εχόρτασα και-ν ασ' ατά τα χείλια σ'.

Έναν και μανάχον είσαι και τίναν θα κανείσαι,
Να φιλώ σε μαραίνεσαι, να δάκω σε τελείσαι.

Βy Perikas

 


 

Βαθύν ποτάμ ομοίασεν αγάπη μ' για τ εσένα,
ντο κσύεται ση Θάλασσαν με κύματ αφρισμένα.

Θάψον καρδόπο μ' τη χαρά σ' και Θάψον τα μουράτα σ'
όνειρον έτον η χαρά σ' χαρά σαν τα δάκρα σ'

Γιατί η αγάπη μ' για τ εσέν να ζή πουλί μ' ακόμαν
αφού εσέν εσκέπασεν το έρημον το χώμαν;

Βy Periklas

 


 
Το μυτιν ατς ποντιακον αρ αμον το καγαν-ι
με τα λογια τς εποικε με και πολλά περισσαν-ι

By koumouslis

 


 

Έπαρ' κρασίν, έπαρ' νερόν
και βάλεν σο ποτήρι μ'
φαρμάκ' πα αν' εν θα πίν' ατό
α σ' εσόν το χατίρι...

By karlsou

 


Φαρμάκ πουλί μ' αν εν να πίντς
για τ' εμόν το χατήριν
καλλίον να σκοτώνε με
η μάνα μ' και ο κύρη μ'

By koumouslis (αφιερωμένο)

 


 

Paidia se men pa dostemen enan potir rakopon
na pinato kai kelaidoun i kardiam kai to psopom

By xampospont

 

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2