Σεβνταλίδικα 11

ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΓΟΥΡΟΣ ΝΑ ΦΥΛΩ ΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟΣ
ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΓΟΥΡΟΣ ΝΑ ΦΥΛΩ ΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟΣ
ΑΤΜΑΤΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΤΜΑΤΣΑΣ ΘΑ ΠΙΑΝΩ ΣΗΝ ΤΙΑΠΙΑΣ
ΑΤΜΑΤΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΤΜΑΤΣΑΣ ΘΑ ΠΙΑΝΩ ΣΗΝ ΤΙΑΠΙΑΣ


ΕΚΕΙ ΠΕΡΑΝ ΣΟ ΡΑΣΙΝ ΣΤΕΚ ΕΝΑΝ ΠΟΥΛΗΝ ΠΑΣΙΝ
ΕΚΕΙ ΠΕΡΑΝ ΣΟ ΡΑΣΙΝ ΣΤΕΚ ΕΝΑΝ ΠΟΥΛΗΝ ΠΑΣΙΝ
ΜΑΝΑ ΦΕΡΕΝ ΤΟ ΡΑΚΗΝ Ο ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΘΕΛ ΝΑ ΠΕΙΝ
ΜΑΝΑ ΦΕΡΕΝ ΤΟ ΡΑΚΗΝ Ο ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΘΕΛ ΝΑ ΠΕΙΝ

 


 
Απαδακές ντ' εράευες,
απαδακές ντ'ερεύευες,
έρθες επέρες σο ματια μ',
άλλο ασο νούμ κι εξέυες.

 


 
Φυλ μεν να φυλοσεν ποδεδηζw σεν
Ποσον αγαπω σεν γιαυρημ να δικνιζω σεν
Φυλ μεν να φυλο σεν ποδεδηζw σεν
Ιντια θελ η ψυς πουλοπομ θα χαριζο σεν...

 


 

Η ΚΑΡΔΙΑ Μ' ΒΡΟΥΛΙΕΤΕ
ΓΑΛΙΑ ΓΑΛΙΑ ΛΙΕΤΕ
ΠΟΤΑΜ ΤΡΕΧΝΕ ΤΑ ΔΑΚΡΙΑ Μ'
ΕΧΑΛΑΓΑΝ ΤΟ ΜΑΤΙΑ Μ'

ΓΙΑ ΤΕΣΟΝΑ ΤΗ ΣΕΒΤΑΝ
ΕΓΩ ΕΧΑΣΑ ΤΗ ΧΡΑ Μ'
ΚΙ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΠΑΡΑΝ
ΜΟΝΟ Μ'ΑΦΙΝΤΣΜΕ ΓΕΡΑΝ...

 


 

Η ΚΑΡΔΙΑ Μ' ΒΡΟΥΛΙΕΤΕ
ΓΑΛΙΑ ΓΑΛΙΑ ΛΙΕΤΕ
ΠΟΤΑΜ ΤΡΕΧΝΕ ΤΑ ΔΑΚΡΙΑ Μ'
ΕΧΑΛΑΓΑΝ ΤΟ ΜΑΤΙΑ Μ'

ΓΙΑ ΤΕΣΟΝΑ ΤΗ ΣΕΒΤΑΝ
ΕΓΩ ΕΧΑΣΑ ΤΗ ΧΡΑ Μ'
ΚΙ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΠΑΡΑΝ
ΜΟΝΟ Μ'ΑΦΙΝΤΣΜΕ ΓΕΡΑΝ...

 


 

Εσένα την πεντάμορφον,
Αν είχα μετεμένα,
Άλλο κι ξενιτεύκουμαι,
Και σα μακρά κι επένα.

Αμον ήλιος εφώταξες,
Άμον αέρας δέβες...
Ους να εκαλοτέρεσα,
Ρασόπα επιδεύες...

 ΜΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟ ΚΙ ΘΑ ΕΥΡΙΚΣ
ΣΤ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟ ΤΑΦΟΠΟΜ...
ΜΟΝΟ ΤΑ ΞΕΡΧΟΡΤΑΡΑ
ΘΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ....!

ΑΝ ΑΠΟΘΑΝΩ ΣΟ ΤΑΦΙΜ
ΕΛΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΙΑ...
ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΠΟΝ ΑΨΟΜΕ
ΠΟΙΣΟΝ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ...

 


 

Αφκά σό σπαρελόπο σου
ντο είν' ατά ντο κείνταν,
Κιμισχανάς μηλόπα είν',
εμέν κ' εσέν κανείνταν.

 


 

ΟΝΤΕΣ ΠΙΝ΄ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΝ
ΤΟ ΚΡΑΣΙΝ ΣΥΝΕΡΧΑΤΟΝ
ΜΟΝΟΝ ΑΤΟ ΕΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΑΤΟΝ

ΑΛΛ΄ ΜΕΘΟΥΝΕ ΑΣΑ ΝΤΕΡΤΙΑ
ΑΛΛ΄ ΜΕΘΟΥΝ ΑΣΗΝ ΧΑΡΑΝ
ΣΗΝ ΠΣΥΝ ΑΠΕΣ΄ ΕΧΝΕ ΠΟΝΟΝ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΕΒΤΑΝ

ΣΚΩΝΩ ΤΟ ΠΟΤΗΡ΄ ΠΙΝΩ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΚΡΑ Μ΄ ΑΠΕΣ΄ ΚΣΥΝΩ
ΓΟΜΩΣΟΝΑ ΜΙΑΝ ΚΙΑ ΑΛΛΟΝ
ΑΧ ΣΗ ΥΕΙΑΝ ΤΣ ΝΑ ΠΙΝΩ

ΑΕΙΚΟΝ ΕΝ Η ΖΩΗΝ
ΕΞΕΡ΄ ΝΑ ΦΟΥΝΤΩΝΤΣΕ
ΠΟΤΕ ΔΙΣΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ
ΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝΤΣΕ

ΒΑΛΕΝ ΚΡΑΣΙΝ ΣΟ ΠΟΤΗΡ΄
ΠΙΝΩ ΟΛΕΝ ΑΝΤΑΜΑΝ
ΟΛΙΓΟΝ ΕΝ Η ΧΑΡΑ
ΣΗ ΖΩΗΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑΝ

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2