15. Παϊπούρτ(η) - Baypurt(i)

bayburt map

List of the Greek villages of ΠΑΪΠΟΥΡΤ(Η) - BAYPURT(I)

Παϊπούρτ(η) - Bayburt(i)
Καράγιασμαχ - Karayiasmakh
Κόσκιρι - Koskiri
Παλαιχώρ - Palekhor
Πουλούλε - Pulule
Τουρνάκαγια - Turnakayia
Τσαμούρ(ε)α - Tsamourea
Χαϊκια - Haykia
Χαλβά-Μαντέν - Halva-Maden
Εξίαλμα - Eksialma
Χατράκ - Khatrak (today Balkaynak)
Λύκαινα - Likena
Σολαχάντων - Solahanton
Χατράλ - Khatral

Sources:
The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Kalenteridis, S. Eastern Pontus travel guide. Infognomon 2006.
Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya