Κι θυμάσ’ ατο ζαέρ’

'Κι θυμάσ' ατο ζαέρ',
ετονε τ' εμόν το σέρ',
Έπλωσα κι' εδώκα σε,
Όϊ ναϊλλοί εμέν,

Επεκεί και υστερνά,
κάρδαν ψήν κι' άλλα πολλά,
Έναν έναν όλα επέρες,
Όϊ ναϊλλοί εμέν,

Έτονε τ'εμόν το σέρ',
´ς σο εξώπορτον τ' αέρ',
Ντο επρωτοδώκα σε,
ποδεδίζω σε,

Και ας όλα τ' υστερνόν,
αετς έτονε γραφτόν,
Ξαν να δίγω σε το σέρι μ',
Όϊ ναϊλλοί εμέν,

Ήντζαν αγαπά ζατί,
Το σερόπον πρωτοδίει',
Και ´ς σο τέλος ξαν το σέριν,
Όϊ ναϊλλοί εμέν,

Έτονε τ'εμόν το σέρ',
´ς σο εξώπορτον τ' αέρ',
Ντο επρωτοδώκα σε,
ποδεδίζω σε.

Source: Lyricstranslate,.com

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'