Με το να είμαι ορφανός (Τσάνου μ')

 

Και με το να είμαι ορφανός (2)
τσάνουν γιάρ με το να κι'εχω βίον λέω (2)

Και ν' εσέν θα πεσλεέβωσε (2)
τσάνουμ γιάρ ασ' σον κύρι σ' καλίον λέω (2)

Ρεφρέν
Τσανου μ', τσάνου μ', νε κορτσόπον λέγω
κατήβα σο πεγαδόπον λέγω
φέρον με κρύον νερόπον λέγω (x2)
με το τσαμουρένεν το τεστόπον λέγω
για τ' εμόν το χατηρόπον λέγω.

Και με το να είμαι ορφανός (2)
τσάνουν γιάρ με το να κι'έχω μάνα λέω (2)

Και ν' εσέν θα πεσλεέβωσε (2)
τσάνουμ γιάρ με τι' πουλίν το γάλαν λέω (2)

Ρεφρέν

Και ν' εγώ νερόν ψαλάφεσα (x2)
τσάνουμ γιάρ ατέ κρασίν εμέν εδέκε (x2)

Και 'ς σο έρημον το κάρδοπο μ' (x2)
τσάνου μ' γιαρ τρανόν σεβντάν ατί εσέγκεν (x2)

Ρεφρέν

 

Word meanings:  
βίον or βίος = life (Greek)
τσάνουμ (canum or canim) = my dear (Turkish)
γιάρ (yar) = multiple meanings including 'beloved friend' or overwhelming misfortune (Ottoman Turkish)


Other variations of lyrics include:  

Και-ν εδίψασα μικρόν αρνί μ' (x2)
τσάνου μ' γιαρ δως μα νερόν ας πίνω λέγω (x2).

Και τη καρδίας-ι-μ την καμονήν (x2),
τσάνουμ γιαρ ολίγον να νεβσήνω λέγω (x2).

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'