Τσακομένον λουλουδόπον

Τσακομένον λουλουδόπον έν τεμόν η ψή
Όσα είπεσ'μεν σο μάτια έντανε βρεσίν

Ρεφρέν:
Τραγωδώ κ'αροθημώ'σεν κι' πονείσ'μεν συγχωρώ'σεν
Για τ'εσόν την εμορφίαν τσίζ το ψόπο μ' πέρ φωτίαν

Άχ πουλόπο μ' τα χατίρια μ' είδεν ο θεόν
Ντο επίκεσ'μεν θε'λέψα, έρτε ο καιρών.

Ρεφρέν

(Γιώργος Δημητριάδης)

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'