Η Μάνα εν Κρύον Νερόν

Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2)
α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν, α τότε θελ ζωήν.
Κι όταν θα έρτε η ώρα και άλλο κι θα ζει
αμάν κι' ευτάς το χρέωσις θα καίετε η ψυς.

Ρεφρέν.
Η μάνα εν κρύον νερόν και σο ποτήρ κε μπαιν
η μάνα να μη ίνεται η μάνα να μη εν
η μάνα να μη εν.

Η μάνα εν βράχος η μάνα εν ραshίν (2)
σο δύσκολον την ώρα σ' μανίτσα, μανίτσα, μανίτσα μ' θα τσαείς.
Η μάνα εν το στήριγμαν τη χαράς το κλαδίν
τ' ατινές η εγάπη κε βρίεται ση γην.

Ρεφρέν.

Θα δέαβένε τα χρόνεα θα έρουμε και μεις (2)
ατά είναι με τη σειράν κι θα γλυτών κανείς, κι θα γλυτών κανείς.
Και ολ' πρεπ να εξέρουμε σ ‘αούτο τη ζώην
χωρίς τη μάνας την ευshήν κανείς κε λεπ χαΐρ.

 

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'