Έταιρον κι η Λυγερή

 

Έταιρον κι η Λυγερή παν, όλεν τον ποταμόν.
Έταιρον επέρνιξεν και η κόρ΄ κ΄επόρεσεν.

Πέρνιξο με, Έταιρε, το τσιαρκούλι μ' δίγω σε.
Νιά περνίν περνίζωσε, νιά τσιαρκούλι μ΄παίρω σε.

Πέρνιξο με, Έταιρε, το ζωνάρι μ΄ δίγω σε.
Το ζωνάρ τ΄ εσόν ας εν, άλλο τάγμαν τάξο με.

Περνιξό με, έταιρε, το βραχιόλι μ' δίγω σε.
Ντο να φτάγω τ΄ άκλερον, τ΄άψιμον να καίει ατο.
Άλλο τάγμαν τάξο με κι εγώ ΄σέν περνίζω σε.

Ασήν ψη μ΄ κι ανέτερα, τ΄ άλλα όλια δίγω σε.
Ασό χερ΄ επέρπαξεν κι ατέν πέραν έσυρεν.

Δός με κόρη ντ΄ έταξες, την φιλίαν ντ΄ετάγαμε.
Τ΄ έμπρια μουν κοιλάδα είν', πάγω εκεί και δίγω σε.
Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξακαμπανίσταμε.

Δός με κόρη ντ΄ έταξες, την φιλίαν ντ΄ετάγαμε.
Τ΄έμπρια μουν κοιλάδα είν΄, πάγω εκεί και δίγω σε.

Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξακαμπανίσταμε,
άρ δός κόρη ντ΄ έταξες και ντ΄ εσυνετάγαμε.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'