Έλα έλα λέγω 'σε (Come come let me tell you)

 
Epar to kalathopo sou     (Take your basket)
ey poulim poulim. (x2)     (Hey darling, darling)
Ki as pame sa tomatas     (And let's go to the tomatoes)
ela ela legose. (x2)     (Come come let me tell you)

As kathoume kai legose     (Let's sit and I'll tell you)
ey poulim poulim. (x2)     (Hey darling, darling)
Kardias kamonantas     (Hearts wasting away)
ela ela legose. (x2)     (Come come let me tell you)

E Huriye sen nereye      (Oh Huriye, where are you going?)
Ey poulim poulim     (Hey darling, darling)
Koyunlar endi dereye     (The sheep went down to the stream)
Ela ela legose     (Come, come let me tell you)

Yetişemedim seni     ( I couldn't catch you )
Ey poulim poulim     (Hey darling, darling)
Gel yürüye yürüye     ( Come on foot)
Ela ela legose      (Come, come let me tell you)

Parxar aera efisesen      (The wind is blowing in the meadow)
ey poulim poulim. (x2)     (Hey darling, darling)
Apothen delia delia      (From where   ........?    ........?)
ela ela legose. (x2)     (Come come let me tell you)

Poulopom ta filematas     (My darling your kisses)
ey poulim poulim. (x2)     (Hey darling, darling)
Glikea ki amon melia     (They are sweet like honey)
ela ela legose. (x2)     (Come come let me tell you)

Compiled and translated by Elif and Aris.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'