Για Έλα Αδακά (Yia Ela Athaka)

Για έλα αδακά,
μη στέκ'ς και πλάν κεκά.(x2)
Έλα 'ς σ' εμόν το γιάν',
παρχάρ' και τουτουγιάν'.(x2)

Τα χείλεα τ'ς άμον μέλ',
το φίλεμαν 'κι θέλ'.(x2)
Και 'γω αμόν κερίν,
καίγουμαι 'ς σο καμίν.(x2)

Είδα σε 'ς σο ραχίν,
ομοίαζες πλουμίν.(x2)
Να σάν εμέν, να σαν,
π' έβρα σε εκ' απάν'.(x2)

Τ' εγάπ' 'σ και η γεράν,
'κι ίνεται καλά. (x2)
Ρίζα μ' αν χάνω σε,
θ' εφτάγω παλαλά!(x2)

Για έλα αδακά,
κρυφά 'ς σ' ωτί σ' κεκά.(x2)
Λέγω το μυστικόν,
θ' εφτάγω σε τ'εμόν.(x2)

 

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'