Εθνικός Ύμνος Του Πόντου

NATIONAL ANTHEM OF PONTUS

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΟΝΤΟΥ

The National Anthem of The Democratic Republic of Pontus was written by Filon Ktenidis. It was presented to the National Delegation of the Euxinus Pontus in 1918 who recognised it as the anthem of the future Republic of Pontus. 

 Ο εθνικός ύμνος της Δημοκρατίας του Πόντου γράφτκε άπο τον Φίλωνα Κτενίδη, και το Εθνικό Συμβούλιο το αναγνώρησε το 1918 σαν μελλοντικός ύμνος.  

 


 

Ήρθ΄η μέρα, ήρθ' η ώρα
που προσμέναμε με χρόνια
στα δεσμά, στην καταφρόνια
και στην τούρκικη σκλαβιά.

Εις του Πόντου τ'ακροβούνια
καριοφίλια μαυρισμένα
φέρουν το Εικοσιένα
ψάλλουν την Ελευθεριά.

Της Ανάστασης σημαίνει
η καμπάνα η μεγάλη
ο καθένας μας ας βάλει
την λαμπρότερη στολή.

Και μπροστά εις την εικόνα
της Πατρίδας την αγία
ας προσφέρει για θυσία,
νιάτα, πλούτη και ζωή.

Εις του Πόντου μας το χώμα
άνοιξε σε κάθε βήμα
των μαρτύρων ένα μνήμα
του τυράννου η μαχαιριά.

Μας καλούν εκδικητάδες
ζωντανοί και πεθαμένοι,
η Πατρίδα, ερημωμένη
μας καλεί εμπρός παιδιά

 

Written by Filon Ktenidis (Φίλωνα Κτενίδης) , 1918 

Related Articles