Ο Γριπωμένος Παπίκας

Στον Παπίκα που ήταν γριπωμένος έδωσε ο γιατρός πέντε υπόθετα. Σαν τελείωσαν κι επειδή η γρίπη δεν έφευγε, πήγε και πήρε άλλα πέντε. Την τρίτη φορά ο φαρμακοποιός δεν άντεξε και τον ρώτησε:

-Καλά ρε Παπίκα, τα τρως τα υπόθετα;

Κι ο Παπίκας:

-Κι εσύ τι ήθελες να τα κάνω, στον κώλο μου να τα βάλω;

Related Articles