Η κορ εποίεν σο παρχάρ,
ε! ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2 )

Να ίνεται Ρομάννα,
έλα έλα λέγωσε. (x2)

Και γιάτατεν θα ίνουμαι,
ε! ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2)

Και κινηγός ορμάνε,
έλα έλα λέγωσε. (x2)

Άλλο κι πάω σον παρχάρ,
ε! ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2)

Άλλο κι παρχαρεύω,
έλα έλα λέγωσε. (x2)

Άλλο κι λέγω και γελώ,
ε! πουλί μ' (x2)

Άλλο κι μασχαρεύω,
έλα έλα λέγωσε (x2)

Recommended

 

Go to top