Σουμέλα λεν' την Παναγιά
Σουμέλα λεν' και σέναν.
Θα προσκυνώ την παναγιά
κι έρχουμαι με τ'εσέναν.

Εγώ μικρός προσκυνητής
πήγα σην Παναΐαν.
και σα τρία τα χρόνια απάν'
επήγα άλλον μίαν.

Ση παναΐας το ποτάμ'
τρία μήνας ελάστα.
Επέμνα οξυπόλυτος
τα τσαρούσα μ' εγράσταν.

Εγώ ποντιοπούλ' είμαι
ματώνω κι ματούμαι.
Ση Σουμελά την Παναγιά
εκεί θα στεφανούμαι.

 

 

 

Go to top