Εγώ είμαι άσην Γαλίαινα
σ'ένα καλόν χωρίον. (x2)
Επάρ με σ'εγκαλιόπον σου
επέθανα σο κρύον,
αϊ-επέθανα σο κρύον.

Κορι ταζα ντερίαζες
τ'έναν ακούει στεφάνα. (x2)
Μίαν κι'άλλο ας εφύλνασεν
κι'ύστερα ας επεθάνα,
αϊ-κι'ύστερα ας επέθανα.

Τ'αρνόπο μ' άσα Πλάτανα
κι έγω άσην Τραπεζούντα. (x2)
Τεμά το μάτεα ‘κες τερούν
τεσά δάκρεα γωμούνταν,
τεσά δάκρεα γωμούνταν.

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount: